საბანკო რეკვიზიტები

ბანკის დასახელება სს თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი GE85TB7595336020100004
საიდენტიფიკაციო კოდი 406206494
ბენეფიციარი შპს გიბლექ - LTD GIBLACK

 

ბანკის დასახელება სს საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი GE24BG0000000161296537
საიდენტიფიკაციო კოდი 406206494
ბენეფიციარი შპს გიბლექ - LTD GIBLACK

 

ბანკის დასახელება სს კრედო ბანკი
ბანკის კოდი JSCRGE22
ანგარიშის ნომერი GE82CD0360000014920595
საიდენტიფიკაციო კოდი 406206494
ბენეფიციარი შპს გიბლექ - LTD GIBLACK