საბანკო რეკვიზიტები


ბანკის დასახელება სს თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი GE85TB7595336020100004
საიდენტიფიკაციო კოდი 406206494
ბენეფიციარი შპს "გიბლექ"

ფასდაკლება