99 ლარიდან შენაძენზე უფასო მიწოდება

სესხის ახალი რეგულაციები

04/03/2020
მომხმარებელი ნინი | OnBlog | Blogger

სესხის ახალი რეგულაციები

ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციები 2018 წლის ნოემბერში დაიწყო. ცოტა მოგვიანებით კი, იანვრიდან ახალი რეგულაციები დაინერგა საქართველოში, რომლის შესახებაც აუცილებლად უნდა იცოდე. ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი რეგულაციები ცვლის სესხის აღების პირობებს.

დიდი ალბათობით Facebook-ზე ან და საინფორმაციო წყაროებიდან მაინც მოკრავდით თვალს ამ ამბებს,
მაგრამ შეიძლება კარგად ვერ აცნობიერებთ რას გულისხმობს ის, რადგან, ნამდვილად არ არის მარტივი გასაგები.
სწორედ ამიტომ მოგიმზადეთ შესაბამისი სტატია რათა კარგად გარკვეოდით.

რა შეიცვლება შენთვის? შეიძლება შემცირდეს სესხის მოცულობა, რომლის აღებაც შეგიძლია,
ნაკლები ან უფრო იაფი ნივთების განვადების საშუალება გქონდეს, იცვლება იპოთეკური სესხის აღების პირობებიც. აღნიშნული რეგულაციები, ქვეყანაში ჭარბვალიანობის შემცირებას ემსახურება.

რა მოხდა 1 იანვრიდან❓

1. შეიზღუდა სესხის ყოველთვიური გადასახადი და მიზნობრიობა

ანუ განისაზღვრა თვეში მაქსიმუმ რა თანხის გადახდა შეგიძლიათ ვალდებულებებში, შენი შემოსავლის გათვალისწინებით. სიტყვაზე, თუ თქვენი თვიური შემოსავალი 1000 ლარზე ნაკლებია და უცხოურ ვალუტაში გაქვთ რამე სესხი, თვეში შეიძლება ამ შემოსავლის მხოლოდ 25% მიმართოთ სესხის დასაფარად, ხოლო თუ თქვენი შემოსავალიც და სესხიც ერთსა და იმავე ვალუტაშია, მაშინ შემოსავლის მაქსიმუმ 35%-ს სესხის მიმართავთ ყოველთვიურ გადასახადზე. ასევე, შემოსავალს გამოკლებული სესხის ყოველთვიური გადასახადი აუცილებლად უნდა აღემატებოდეს საარსებო მინიმუმს. ასე გამოიყურება შემოსავლების მიხედვით განსაზღვრული ყოველთვიური გადახდების პროცენტები. 
blogi cxrili-02

რას ნიშნავს არაჰეჯირებული მსესხებელი❓ - არაჰეჯირებულია მსესხებელი, იმ შემთხვევაში თუ, მისი ყოველთვიური წმინდა შემოსავალი და სესხის ვალდებულება სხვადასხვა ვალუტაშია.

მაგალითისთვის კონკრეტული მაგალითით ავხსნათ: თვიური გადასახადის და სესხის მაქსიმალური ვადის გათვალისწინებით, თუ სიტყვაზე 1000 ლარზე ნაკლები გაქვთ შემოსავალი, მაქსიმუმ შეგიძლია 20,830 ლარი იპოთეკური სესხი და 8,983 ლარი სამომხმარებლო სესხი აიღო. თუ შენი ყოველთვიური შემოსავალი 2000 ლარია, მაშინ 58,325 ლარი იპოთეკური სესხი და 25,152 - სამომხმარებლო.

2. შეიცვალა შემოსავლის დადასტურების პროცესიც

ნებისმიერი ტიპის ვალდებულების აღებისას აუცილებლად უნდა დაადასტურო შემოსავალი.
რეგულაცია ეხება როგორც ბანკებს, ასევე, სესხის გამცემ ყველა სუბიექტს.

შემოსავლებად განისაზღვრება ნებისმიერი ტიპის შემოსავალი, რომელიც დასტურდება საბანკო ამონაწერით ან შემოსავლების სამსახურის მონაცემით.

თუ არარეგულარული შემოსავალი გაქვს, დაითვლება საშუალო მაჩვენებლი ან მედიანა.

კარგი ამბავი ფრილანსერებისთვის - თვითდასაქმებულ პირებზეც გაიცემა სესხები/განვადებები თუ დაადასტურებენ შემოსავლებს.

3. ცვლილებები ეხება ფიზიკური პირების და ინდმეწარმეების ყველა ტიპის სესხს

1 იანვრიდან შეიცვალა სამომხმარებლო სესხის, ავტო სესხის, განვადების, საკრედიტო ბარათის, სწრაფი სესხისა და იპოთეკური სესხის აღების პროცესი.

შეზღუდვები არ ვრცელდება მხოლოდ იმ პირებზე ვისი ჯამური ვალდებულებაც აღემატება 2 მილიონ ლარს

4. რეგულაციები ეხება სესხის გამცემ ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის მიკროსაფინანსოებსაც

თუ აქამდე შეზღუდვები, როგორც წესი, ბანკებს უფრო ეხებოდა, ახლა ლომბარდები, მიკროსაფინანსოები და ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც გასცემს მიმდინარე 19 ცალზე მეტ სესხს ან შიდა განვადებას, ამ რეგულაციის ქვეშ ერთიანდება. ასე რომ, ბანკებთან ერთად, ახალი რეგულაციები მიკროსაფინანსოებსაც შეეხება და მათ შორის კერძო მევახშეებიც.

5. შეიზღუდა სესხის გადახდის ხანგრძლივობა

აქამდე თუ მეტნაკლებად თავად ირჩევდით, რა ვადით გსურდათ სესხის აღება, ახლა სესხის გაცემის ახალი რეგულაციების მიხედვით, მაქსიმალური დრო განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

● სამომხმარებლო სესხი (მათ შორის საკრედიტო ბარათი, ოვერდრაფტი, განვადება) მაქსიმუმ 4 წლიანი ვადით

● ავტო სესხი მაქსიმუმ 6 წლიანი ვადით

● ახალი რეგულაციები იპოთეკურ სესხებზე ნიშნავს იმას, რომ ამ ტიპის სესხები გაიცემა მაქსიმუმ 15 წლიანი ვადით

● უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი 10 წლამდე ვადით შეიზღუდება სესხის გაცემის ახალი რეგულაციებით

რეგულაციები ამოქმედდა 1 იანვრიდან❗️

თუ გაინტერესებთ რა მოცულობის განვადების აღება შეგიძლიათ, არსებული რეგულაციების გათვალისწინებით
ON-SHOP.GE ის ოფიციალურ ვებ-გვერძე შეგიძლია დააფიქსირო განვადების განაცხადი და გაიგოთ რა პირობები გვაქვს განვადებაზე, მოითხოვე განვადების შევსება, განვადების მაქსიმალური და მინიმალური თანხები განისაზღვრება მოთხოვნიდან და ბანკებიდან გამომდინარე, აღნიშნული ინფო იხილეთ. შეავსეთ და უმოკლეს დროში მიიღეთ პასუხი.


როგორ შევიძინოთ პროდუქტი საიტზე განვადებით ან სხვა ანგარიშწორებით?

განვადების პირობები ბანკების მიხედვით მაქსიმალური და მინიმალური თანხების სანახავად იხილეთ.

საკონტაქტო ინფორმაცია ჩვენთან.წყარო 1

წყარო 2


გმადლობთ ყურადღებისთვის! 

Blog - ბლოგი